E-mail: biuro@ksiegowi24.pl   Tel: +48 693 619 552, +48 512 527 330

Uwaga! zmiany w PPK

W 2023 roku odbędzie się pierwszy autozapis do PPK 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie przepis art. 23 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, dotyczący automatycznego wznowienia wpłat do PPK. Zgodnie z wyżej wskazanym artykułem złożona deklaracja o rezygnacji z przystąpienia do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego w którym pracodawca...

Zmiana Ustawy VAT od 01 lipca 2019

Zmiana Ustawy VAT 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca proponuje następujące zmiany: modyfikację definicji pierwszego zasiedlenia, przedłużenia terminu zwrotu, przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE, uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu...

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym Od 1 maja 2019 roku sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816). Zgodnie  z paragrafem 6 ust.1 pkt 5 i 6  tego rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do...

Twój e-PIT – nowa usługa MF

Twój e-PIT – nowa usługa MF Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało o pracach nad nową usługą „Twój e-PIT”. Dzięki nowej usłudze „Twój e-PIT” podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji by rozliczyć swój podatek. Zamiast tego na Portalu Podatkowym będzie na niego czekał wypełniony „Twój e-PIT”. Już w...

50% koszty uzyskania przychodu pracownika

50% koszty uzyskania przychodu pracownika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2018 r., nr 0113-KDIPT3.4011.19.2018.1.MG stwierdził, że aby zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 updof do wynagrodzenia związanego z przeniesieniem bądź korzystaniem z praw autorskich, powinny zostać spełnione następujące przesłanki: praca,...

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

e-Składka – nowy wymiar rozliczeń Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Jak opłacisz składki...