Uwaga! zmiany w PPK

W 2023 roku odbędzie się pierwszy autozapis do PPK

1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie przepis art. 23 ust. 5 Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, dotyczący automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Zgodnie z wyżej wskazanym artykułem złożona deklaracja o rezygnacji z przystąpienia do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za wszystkie osoby, które złożyły wcześniej takie deklaracje, zaś wznowienie następuje co cztery lata

Autozapisem objęte są zarówno osoby, które zrezygnowały z dokonywania wpłat przed zawarciem dla nich umowy o prowadzenie, jak również te dla których umowa o prowadzenie została zawarta w  trakcie dokonywania wpłat, a zrezygnowały z PPK.

Warto przypomnieć, że z obowiązku przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych wyłączeni są:

  • Samozatrudnieni, a więc osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK;
  • Osoby fizyczne, które zatrudniają w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby
  • Osoby w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, jeżeli nie złożyły własnego wniosku o przystąpienie do PPK.
  • Osoby powyżej 70 rok życia nie mają prawa przystąpić do PPK.

W związku z automatycznym wznowieniem wpłat do PPK pracodawcy są zobowiązani do:

  • 28 lutego 2023 roku poinformować uczestników PPK, którzy złożyli wcześniej deklaracje rezygnacji o ponownym dokonywaniu za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia 2023 roku;
  • Rozpoczęcia dokonywania wpłat do PPK za osoby, które nie złożą ponownej deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w terminie do 1 kwietnia 2023 roku, co w praktyce oznacza, że podmiot zatrudniający będzie zobowiązany odliczyć PPK i przekazać do 17 kwietnia (ze względu na to że 15 i 16 kwietnia są oznaczone jako dni wolne – sobota i niedziela).

Osoby, które nie chcą zostać objęte wpłatami do PPK są zobligowane do złożenia deklaracji o rezygnacji z przystąpienia do programu PPK w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

About the author: Ksiegowi24