Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Od 1 maja 2019 roku sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

Zgodnie  z paragrafem 6 ust.1 pkt 5 i 6  tego rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej zgodnie ze szczególną procedurą marży przewidzianą dla usług turystyki oraz dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Nowe oznaczenia literowe dla stawek VAT powinny być wprowadzone do 31 lipca 2019 r.

About the author: Ksiegowi24