Zmiana Ustawy VAT od 01 lipca 2019

Zmiana Ustawy VAT

1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca proponuje następujące zmiany:

  • modyfikację definicji pierwszego zasiedlenia,
  • przedłużenia terminu zwrotu,
  • przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE,
  • uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,
  • zasad wystawiania faktur VAT RR,
  • wyłączenia niektórych grup podatników z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu),
  • modyfikacji systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt. 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

About the author: Ksiegowi24