Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

Od 1 stycznia 2017 r. część usług budowlanych, których listę możemy znaleźć w załączniku 14 poz. 2-48 do ustawy o VAT, została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT.
Usługi te podlegają rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli usługodawca i usługobiorca są czynnymi podatnikami VAT, a usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca (reguluje to art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy o Podatku od towarów i usług VAT).

About the author: Ksiegowi24