Od 1 stycznia 2017 roku 15% stawki na CIT

Mali podatnicy i rozpoczynający działalność (z pewnymi wyjątkami ) będą mogli od 1 stycznia 2017 stosować stawkę 15% na podatek CIT
Mali podatnicy tj. podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą VAT należnego, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro – w 2017 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT należnego nie przekroczy w 2016 kwoty 5.157.000zł) .
Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą nie będą mogły stosować 15% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Dotyczy to podatników utworzonych w wyniku operacji restrukturyzacyjnych, określonych w art. 19 ust. 1a ustawy o PDOP czyli podatników utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę), w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, itd.

About the author: Ksiegowi24