E-mail: biuro@ksiegowi24.pl   Tel: +48 693 619 552, +48 512 527 330

OFERTA

Nasze usługi biura rachunkowego kierujemy do małych i średnich firm oraz przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.
Jesteśmy elastyczni i gotowi dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb.

Działamy na terenie Warszawy i okolic.

Usługi księgowe dla firm:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie kart podatkowych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
 • wykonywanie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo,
 • reprezentowanie firm w urzędach skarbowych, ZUS i podczas kontroli
 • i inne na życzenie Podatnika i Jego potrzeb

Kadry i płace:

 • teczki osobowe
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencja wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji ZUS i ich wysyłka w formie elektronicznej
 • informacje o pobranych zaliczkach
 • sporządzanie  rocznych deklaracji podatkowych
 • rozliczanie umów zlecenia
 • dokumenty związane ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych
 • rejestracja pracowników w ZUS
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • i inne na życzenie Klienta i Jego potrzeb

Inne:

 • sporządzanie raportów na życzenie klienta i sprawozdań umożliwiających bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa
 • sporządzanie deklaracji GUS, NBP, PFRON itp.
 • wyprowadzanie zaległości i sprawdzanie poprzednich księgowań oraz organizowanie zasad przepływu dokumentacji księgowej
 • świadczenie innych usług według indywidualnych ustaleń z Klientem
 • przygotowywanie wniosków kredytowych