E-mail: biuro@ksiegowi24.pl   Tel: +48 693 619 552, +48 512 527 330

Zmiana Ustawy VAT od 01 lipca 2019

Zmiana Ustawy VAT 1 lipca 2019 r. planowane jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Ustawodawca proponuje następujące zmiany: modyfikację definicji pierwszego zasiedlenia, przedłużenia terminu zwrotu, przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE, uzależnienia możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu...

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym Od 1 maja 2019 roku sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816). Zgodnie  z paragrafem 6 ust.1 pkt 5 i 6  tego rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję w kasie rejestrującej, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do...