Przedsiębiorca opłaci składki ZUS na jeden rachunek

Od 1 października 2017 r. wejdą w życie zmiany uchwalone przez Sejm 7 kwietnia przewidujące, że każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Teraz wpłaty dokonywane są na cztery oddzielne rachunki: ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych.

About the author: Ksiegowi24